Przykład audytu wymagań dot. wdrożenia ISO 27001:2013 w kontekście wybranej organizacji

1. Przedstawienie Firmy:

Opis zakresu działalności wirtualnej firmy

Firma  AGD.COM Sp. z o.o. istnieje od roku 1999, prowadząc od początku działalność opartą o dystrybucję sprzętu AGD/RTV. Jako jedna z pierwszych firm na naszym rynku wprowadziła zasadę – „TANIO I SOLIDNIE”. AGD.COM jest dużym dystrybutorem sprzętu AGD/RTV, który posiada hale magazynowe o łącznej powierzchni powyżej 600 metrów kwadratowych. Kontakt jak i przyjmowanie zamówień odbywa się zarówno drogą mailową jak i poprzez system zamówień działający na stronie WWW. Ponadto firma posiada zaawansowany system inwentaryzacji z bazą danych o klientach i ich zamówieniach. Aby AGD.COM było firmą o wysokim standardzie, wykorzystuje również profesjonalny komputerowy system księgowy. Ponadto całość firmy nadzorowana jest przez wyspecjalizowany dział IT, który dba o maksymalne bezpieczeństwo w placówce jak i na stronie WWW. 

Prowadzona jest sprzedaż wysokiej klasy sprzętów AGD takich firm jak: Daewoo, Electrolux, Gorenje, Panasonic oraz wszelkich materiałów potrzebnych do zabudowy sprzętu codziennego użytku. 

Wśród urządzeń RTV znajdują się np.: drukarki takich firm jak EPSON, CANON, HP, FUJITSU, OKI, LEXMARK, Samsung, Xerox, czy też telewizory firm Samsung, ChinaLong i Philips. 

W skład firmy wchodzą działy:

 • Backoffice
 • Magazyn
 • Recepcja
 • IT

W firmie oprócz poszczególnych działów występują jednostki osób, jak:

 • Zarząd
 • Liderzy poszczególnych działów
 • Kierownicy poszczególnych działów
 • Managerowie
 • ABI – Administratorzy bezpieczeństwa informacji

Schemat firmy:

 • Pomieszczenie zarządu
 • Pomieszczenie backoffice
 • Hol – recepcja
 • Pomieszczenia magazynowe
 • Serwerownia

2. Objęte obszary polityk i procedur w dokumentacji organizacji:

 • Bezpieczeństwo komunikacji
 • Kontrola dostępu
 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich

3. Analiza aktualnej dokumentacji organizacji

Skonstruowanie listy kontrolnej i przeprowadzenie jej na podstawie polityk i procedur bezpieczeństwa organizacji

Skonstruowanie listy kontrolnej i przeprowadzenie jej na podstawie polityk i procedur bezpieczeństwa organizacji
 • Polityki i procedury spełniające listę kontrolną:
  • Pełne spełnienie wymagań w dziale: Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • Pełne spełnienie wymagań w dziale: Kontrola dostępu
 • Niepełne spełnianie polityk i procedur w przeprowadzonej liście kontrolnej:
  • Dział: Bezpieczeństwo komunikacji, braki w podrozdziałach:
   • Bezpieczeństwo usług sieciowych
   • Porozumienia dotyczące przesyłania informacji
   • Wiadomości elektroniczne
   • Umowy o zachowaniu poufności
 • Niepełne spełnianie polityk i procedur w przeprowadzonej liście kontrolnej:
  • Dział: Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji:
   • Zgłaszanie słabości związanych z bezpieczeństwem informacji
   • Ocena i podejmowanie decyzji w sprawie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji
   • Gromadzenie materiału dowodowego
 • Osobne polityki i procedury spełniające wymagania dot. ISO:
  •  Kopie zapasowe

5. Lista kontrolna

 • Lista kontrolna przeprowadzona w organizacji wykazała kompletny brak zagadnień z działów:
  • Polityki bezpieczeństwa informacji
  • Organizacja bezpieczeństwa informacji
  • Zarządzanie aktywami
  • Kryptografia
  • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • Bezpieczna eksploatacja
  • Bezpieczeństwo komunikacji
  • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie
  • Relacje z dostawcami
  • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
  • Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania
  • Zgodność

6. Analiza list kontrolnej pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

 • Brak istniejących polityk bezpieczeństwa zmusza do ich stworzenia i wdrożenia
 • Nowe polityki bezpieczeństwa muszą zostać przetestowane w myśli podejścia procesowego SZBI:
  • planuj
  • wykonuj
  • sprawdzaj 
  • działaj
 • Problem polityk bezpieczeństwa polega na tym – że należy je ciągle udoskonalać – proces Deminga

7. Czynności wymagane do spełnienia wym. dot. ISO

 • Należy wdrożyć metody/polityki bezpieczeństwa niezbędne do tego aby firma mogła funkcjonować zgodnie z istniejącym prawem oraz posiadała zabezpieczenie przed nadużyciami pracowniczymi;
 • Należy monitorować przepływ danych w organizacji;
 • Należy wdrożyć określenie obowiązków i procedur zarządzania urządzeniami sieciowymi 
 • Między sieciami i działaniami komputerów, należy korzystać z rozwiązań kryptograficznych w celu ochrony danych podczas ich przesyłu wewnątrz oraz poza organizacją (np. VPN) 
 • Należy korzystać z rozwiązań służących do monitorowania i rejestrowania wykonanych czynności sieciowych (np. za pomocą systemów wykrywania włamań – IDS) 
 • Dostęp do zasobów sieciowych powinien być ograniczany i podlegać uwierzytelnianiu
 • Należy zaadresować klasyczne metody ochrony informacji, jak również nowe technologie które pozwalają na lepszą ochronę danych w przypadkach losowych (np. systemy biometryczne).
 • Należy zdefiniować iż, w ramach każdego z poruszonych aspektów norm ISO 27001, kluczowym do zachowania zgodności jest ścisłe określenie osób odpowiedzialnych, kontrolujących oraz utrzymujących założenia w ramach organizacji

8. Jak doskonalić dokumentacje, polityki bezpieczeństwa i procedury

W celu doskonalenia polityk bezpieczeństwa należy stosować cykl Deminga:

 • Planuj – cele, procesy i procedury tak, aby uzyskać wyniki zgodne z ogólnymi politykami i celami organizacji.
 • Wykonuj – wdrożenie i eksploatacja  zabezpieczeń, procesów i procedur.
 • Sprawdzaj – monitoruj, mierz wydajności procesów, celów i doświadczenia praktycznego oraz dostarczaj raporty kierownictwu do przeglądu.

Działaj – utrzymuj i doskonal, podejmuj działania korygujące i zapobiegawcze na podstawie wyników wewnętrznego audytów i przeglądów realizowanych przez kierownictwo lub innych istotnych informacji, w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się i bądź informowany o nowych postach (zero spamu!). Dodatkowo otrzymasz, moją prywatną listę 15 najbardziej przydatnych narzędzi (wraz z krótkim opisem), których używam przy testach penetracyjnych.

Nigdy nie podam, nie wymienię ani nie sprzedam Twojego adresu e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Otagowano , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Podziel się swoją opinią na temat artykułu